Space 360.

Finn ut om 5 grunner til at nettmesser er økonomisk bærekraftige

Deltakelse på tradisjonelle messer gir prestisje, synlighet og mulighet til å presentere produkter. Det innebærer imidlertid mye innsats og kostnader for bedriftene. Virtuelle messer er et flott alternativ til tradisjonelle løsninger

Hvorfor er virtuelle messer økologisk og økonomisk bærekraftige?

  1. Besparelser i reisekostnader – en datamaskin eller et nettbrett med Internett-tilgang er nok til å besøke den virtuelle messen. Reisetid og kostnader, samt CO²-utslipp fra bil- eller flyreiser, synker til null. Det samme gjelder også hotellovernatting som til syvende og sist også er bra for miljøet.
  2. Reduksjon av tidsforbruk – mobil tilgang gjør det mulig å integrere messedeltakelse i hverdagen. Besøkende på messen kan fritt disponere tiden sin og i tillegg til interessante foredrag også delta på andre arrangementer når som helst og når som helst.
  3. Virtuelle messer er barrierefrie – ikke alle kan delta på tradisjonelle arrangementer. Lange avstander og mangel på tid, samt kostnader og annet ansvar (f.eks. familie, barn) begrenser deltakelsen. Det rimelige, svært fleksible nettmessebesøket løser alle disse problemene. Enslige forsørgere eller personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i dem uten hindringer.
  4. Virtuelle messer er oppdatert – pandemien har forårsaket en betydelig økning i digitale medier har utløst en reell økning i digitalisering. Denne faktoren gjør investeringen i nettmesser lønnsom. Virtuell og interaktiv netttilstedeværelse er fremtidsrettet og spiller en avgjørende rolle i digitalt salg.
  5. Nettmesser er målbare – de gir svar på vanskelige spørsmål som var vanskelige å svare på på tradisjonelle messer. Hvor mange besøkende var det? Var messen en suksess? Hvilket produkt vakte mest oppmerksomhet? Virtuelle messer kan utstyres med analytiske verktøy og svare på data basert på data.

Virtuell messe er bare en av ideene. Du kan også lage andre digitale løsninger. Shworoom online kan med hell brukes til å presentere produkter under videokonferanser.

Contact us

Contact Form

We invite you to contact us via the contact form below.