Space 360.

Online showroom, digital utstillingsplass

Virtuelle utstillingslokaler blir mer og mer populære. De har fordelen av å være tilgjengelig hvor som helst og når som helst. Personlig kontakt skal selvfølgelig ikke mangle. Et online showroom gir mange fordeler fremfor en vanlig nettbutikk. Det har med digitale muligheter å gjøre. I nettbutikken ser vi kun 2D-produktet, i det virtuelle rommet kan du se produktet i 3D.

Hva er et online showroom for?

  • Bruksområdene til virtuelle utstillingslokaler er svært brede. Takket være høy grad av individualisering og stedsuavhengighet kan de tilpasses ulike kontekster. De kan med hell brukes på digitale messer og arrangementer, samt i nettbutikken på selskapets hjemmeside.
  • En god 3D-presentasjon i en nettbutikk eller i et virtuelt utstillingsrom sikrer god kunnskapsoverføring til de aktuelle produktene. Denne typen presentasjon er spesielt egnet for svært komplekse produkter som krever forklaring, for eksempel maskiner
  • Et online showroom er et moderne, profesjonelt utsalgssted som i beste fall øker salget på sikt. Den er tilgjengelig på nett over hele verden 24 timer i døgnet, takket være den åpner den opp for nye markeder, nye kunder som på grunn av for lange avstander ikke er i stand til å delta på tradisjonelle messer

Contact us

Contact Form

We invite you to contact us via the contact form below.