Space 360.

Den interaktive 360-nettsiden gjør det enklere å navigere gjennom det virtuelle rommet og få informasjon om tilbudet

Interaktive 360-nettsteder er fremtiden for netthandel

På grunn av vanskeligheter med direkte handel mellom B2B-selskaper og faste kunder, ble det nødvendig å finne andre salgskanaler. Mottakere som leter etter produkter som passer for dem trenger moderne teknologi som vil erstatte tradisjonelle kjøp. Et virtuelt utstillingsrom er et verktøy som muliggjør presentasjon av produkter. Det gir imidlertid mye flere muligheter enn i tilfellet med en murstein-og-mørtel-butikk. Dette er nye muligheter som ikke er tilgjengelige i direkte handel.

Interaktive 360 ​​sider, mulighet for å presentere produkter

De siste månedene har mange forhandlere bestemt seg for å åpne nettbutikker, hovedsakelig med fokus på nettsalg eller å flytte det helt til den virtuelle verdenen. Hvis det ikke er mulig å gjøre seg kjent med varene personlig, er det ikke lenger tilstrekkelig med standard nettbutikker. Moderne nettsider kan gi en bedre og mer nøyaktig presentasjon av produkter.  

Den interaktive 360-nettsiden gjør det enklere å navigere gjennom det virtuelle rommet og få informasjon om tilbudet. Dessuten er det mulig å vise kunden produkter eller steder som han ikke kunne se direkte. Mulighetene det gir letter ikke bare valget av et produkt eller tilbud, men får også handleopplevelsen til å se ut som et nettspill, som vekker positive assosiasjoner og følelser hos besøkende.

Contact us

Contact Form

We invite you to contact us via the contact form below.